Stichting Fondwa

Werkgroep Fondwa is in 2002 opgericht door Frans en Gerdien Goossens, Neeltje Bekkers en Abson Jean. Zij hebben gewerkt voor een boerenorganisatie in Fondwa Haïti. Onder de indruk van het belang en resultaat van de werkzaamheden van de boerenorganisatie besloten zij hun werkzaamheden voor Haïti in Nederland voort te zetten.

Na de aardbeving op 12 januari 2010 werd besloten een officiële stichting op te richten om zodoende donateurs volledige openheid en transparantie te bieden. Op 17 november 2010 werd Stichting Fondwa een feit.

Doelstelling

De Stichting heeft als doel:

Het bevorderen van rurale (platteland) ontwikkeling in Haïti, met name het ondersteunen van duurzame projecten welke worden gedragen en (mede) uitgevoerd door de plaatselijke bevolking van de regio Fondwa.

Het bestuur

Op dit moment wordt het bestuur van Stichting Fondwa gevormd door de volgende personen:

Abson Jean (voorzitter)
Abson groeide op in Haïti waar hij jaren voor APF werkte als landbouwvoorlichter. Sinds 2003 woont hij in Nederland. Abson kent de lokale situatie als geen ander en vormt daarom een waardevolle schakel tussen Nederland en Fondwa.

Frans Goossens (penningmeester)
Heeft 25 jaar onderwijservaring met o.a. onderwijzers opleiden en begeleiden en volwasseneducatie. Frans is architect-vormgever en beeldend kunstenaar in zijn eigen bedrijf Art & Design. In Haïti heeft Frans gewerkt aan projecten op het gebied van kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs en projecten op het gebied van duurzame energie.

Annoula Manavakis (secretaris)
Annoula is de partner van Abson Jean. Ze is werkzaam als database marketeer bij Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs. Sinds 2010 is zij secretaris van Stichting Fondwa.

Onze man in Haïti: 
Nadel Jean

Nadel Jean is landbouwingenieur.

Na de aardbeving is hij door Stichting Fondwa aangesteld als projectleider bij de bouw van de huizen en de school Lekol Pero. 

Nu zorgt Nadel er - op vrijwillige basis - voor dat de projecten van Stichting Fondwa van het begin tot het eind correct en volgens planning worden uitgevoerd.
Zijn inbreng is onmisbaar!