Landbouw projecten

Gezien de enorme werkloosheid in Haïti zijn de meeste Haïtianen afhankelijk van zelfvoorzienende landbouw. Er is echter weinig technische kennis beschikbaar. Door de aanleg van modeltuinen, herbebossing projecten en coöperatievorming worden lokale boeren betrokken bij de ontwikkeling van de landbouw.

Lopende projecten:

Boomplantdag en erosiebestrijding Lekol Pero
Jaarlijks, op 1 mei, vindt een boomplantdag plaats. Tijdens deze feestelijke dag worden door de leerlingen zo’n 650 jonge boompjes geplant. Ook dit jaar staat weer een mooi programma te wachten op de leerlingen. Naast het planten van de boompjes staat de dag in het teken van het belang van beplanting. Leerlingen leren waarom bomen belangrijk zijn en waartegen bomen hen kunnen beschermen. Dit is belangrijk aangezien jaarlijks een enorme hoeveelheid vruchtbare grond wegspoelt door erosie.

Afgeronde projecten:

Aanleg irrigatieproject in samenwerking met Stichting Bouwstenen voor Haïti (afgerond maart 2013)
De boeren in de regio Fondwa werken hard en proberen voldoende gewassen te verbouwen om zo hun familie én de regio te kunnen voeden. Dit lukt helaas vaak niet omdat de boeren niet over de juiste kennis en materialen beschikken. Daarnaast zijn de klimatologische omstandigheden in Haïti slecht en krijgen de boeren steeds vaker te maken met heftige (jaarlijkse) stormen en overstromingen. Daardoor is de grond vaak te nat of te droog, wat uiteraard ongunstig is voor de teelt.

Stichting Fondwa heeft daarom in samenwerking met Stichting Bouwstenen voor Haïti (SFVH) een deel van Fondwa van een irrigatiesysteem voorzien zodat de boeren de teelt van gewassen beter kunnen controleren en hiermee een betere opbrengst kunnen generen.
Een groep van 70 gemotiveerde boeren is verenigd in coöperatie Gwoupman Paysan Kabove. De boeren hebben samen een netwerk van leidingen over hun land aangelegd. De coöperatie is daarnaast verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het systeem. Er is een beheerder aangesteld die de verantwoordelijkheid over de bediening en het onderhoud van de pomp, reservoir en de generator heeft. Hij krijgt hiervoor van de deelnemende boeren per irrigatiemoment een vergoeding. Voor $ 3.5 aan diesel kan het reservoir met een inhoud van 70 kuub water tot de nok gevuld worden. De boeren zijn ontzettend blij met het resultaat van dit project. Dankzij de irrigatiemogelijkheden zullen ze in de toekomst regelmatiger en beter kunnen oogsten! Klik hier >

Katie’s vrouwengroep (2003-2012)
Katie’s vrouwengroep bestaat uit een actieve groep vrouwen tussen de 20 en 60 jaar. Samen werken zij aan economische zelfstandigheid. De vrouwengroep verstrekt o.a. microkredieten aan vrouwen zodat zij een klein winkeltje kunnen beginnen. Gezamenlijk runden zij een productielocatie waar fruit verwerkt werd tot jam en wijn. Echter tijdens de beving is deze locatie volledig verwoest. Stichting Fondwa probeert de vrouwengroep waar mogelijk financieel te ondersteunen en in contact te brengen met andere organisaties.

Schoon water (2011-2012)
Stichting Fondwa heeft boerenorganisatie APF financieel geholpen om een  project te starten om een waterleiding aan te leggen naar Makaya, een afgelegen deel van de regio Fondwa. Hierdoor hebben inmiddels ongeveer 5.000 mensen toegang tot schoon drinkwater in hun nabije woonomgeving.